Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website: www.ovulatie-berekenen.com

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Deze website is louter bedoeld ter informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd gebruik of de verkeerde interpretatie van de inhoud, adviezen en reacties op Ovulatie-berekenen.com. De informatie op deze website kan in geen enkel geval een medisch advies vervangen. Neem in geval van twijfel altijd contact op met je huisarts of gynaecoloog. Ook voor eventuele fouten, onvolledigheden en het niet goed functioneren van de website kunnen wij niet instaan en wijzen bij deze dan ook alle verantwoordelijkheid van de hand.

Ovulatie-berekenen.com behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, afbeeldingen en documenten). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op welke andere wijze dan ook openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ovulatie-berekenen.com of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Wijziging Disclaimer
Ovulatie-berekenen.com is gerechtigd om de inhoud van deze Disclaimer te wijzigen zonder dat de bezoeker daar eerst van op de hoogte zal worden gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor voldoende.