Kosten bevalling: vergoeding en het bedrag van eigen bijdrage

Als je zwangerschap volgens het boekje verloopt, kun je kiezen tussen voor een thuis- of een ziekenhuisbevalling. De kosten van de bevalling variëren naar gelang het soort bevalling.

Kosten thuisbevalling

Bij een thuisbevalling worden de kosten van de verloskundige volledig vergoed door de verplichte basiszorgverzekering. Je betaalt geen eigen bijdrage.

Kosten ziekenhuisbevalling

Verzekeringstechnisch gezien zijn er twee soorten ziekenhuisbevallingen. De poliklinische bevalling zonder medische indicatie en de poliklinische bevalling met medische indicatie.

Medische indicatie

Wanneer je bijvoorbeeld door een complicatie geen keuze hebt en in het ziekenhuis moet bevallen is er sprake van een ziekenhuisbevalling met medische indicatie. Mogelijke complicaties zijn een keizersnede, Bij een medische indicatie worden alle bevallingskosten vergoed door de basiszorgverzekering. Een eigen bijdrage betaal je niet.

Zonder medische indicatie

Je krijgt niet alles vergoed als je in het ziekenhuis bevalt omdat je dat zelf graag wilt (ziekenshuisbevalling zonder medische indicatie). Je betaalt in dat geval een eigen bijdrage van € 316,87 (bedragen van 2015) voor het gebruik van de verloskamer.

Kosten kraamzorg

De kosten die jij moet betalen voor de kraamzorg zijn ook wettelijk bepaald. Het kost je € 4,20 per uur aan eigen bijdrage. In Nederland krijgt elke pas bevallen vrouw 49 uur kraamzorg. Dit kan iets meer of minder zijn afhankelijk van je situatie. Het totaalbedrag voor kraamzorg loopt al gauw op tot ongeveer 200 euro die je uit je eigen zak moet betalen.

Aanvullende verzekering?

Je kunt altijd een aanvullende verzekering afsluiten die de verplichte eigen bijdrage voor de ziekenhuisbevalling zonder medische indicatie en kraamzorg al dan niet voor een gedeelte dekt. Let wel op dat je aan een aantal voorwaarden bent verbonden als je zo’n verzekering wilt afsluiten. Meestal is er een wachttijd van een aantal maanden tussen de afsluiting van de verzekering en het moment van de vergoeding. Bij sommige verzekeraars kun je pas vanaf 1 januari intekenen. Bel je zorgverzekeraar even op als je je aanvullend wilt verzekeren en overloop de mogelijkheden. Misschien ben je van plan om helemaal te veranderen van zorgverzekeraar. Dit kan een stuk voordeliger zijn nu je weet welke kosten je ongeveer zal gaan maken.


You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *