Vruchtwaterpunctie

Een vruchtwaterpunctie of amniocentese is een kortdurend prenataal onderzoek waarbij er een kleine hoeveelheid vruchtwater afgenomen wordt. Dit vruchtwater wordt onderzocht. Zo kan worden aangetoond of je baby een genetische of aangeboren afwijking heeft. Neurale buisdefecten, bloedgroepproblemen en infectieziektes die gevaarlijk zijn voor baby’s gezondheid zijn ook zaken die met een vruchtwaterpunctie aan het licht kunnen komen.


Wanneer vruchtwaterpunctie

De vruchtwaterpunctie kan worden uitgevoerd vanaf de 15e week van de zwangerschap. Het geeft informatie over genetische of aangeboren afwijkingen. Vaak volgt dit onderzoek na een afwijkende uitslag van de combinatietest, nipt test of nekplooimeting.

Zo kun je bijvoorbeeld te weten komen of je kindje het Syndroom van Down (mongolisme of trisomie 21) heeft als daar op getest wordt.

Bij vermoedens van een neurale buisdefect moet het AFP gehalte in het vruchtwater bepaald worden. Dat is een eiwit van je baby dat bij een open ruggetje of open schedel in het vruchtwater terecht kan komen. Een verhoogd AFP gehalte kan wijzen zo’n neurale buisdefect.

Ook bij gevallen waarbij zwangere vrouwen zijn besmet geraakt met de voor de baby gevaarlijke infectieziektes toxoplasmose en CMV, geeft een vruchtwaterpunctie uitsluitsel of de ziekte is doorgegeven van mama op kind.

Wat oudere aanstaande moeders (vanaf 36 jaar) kunnen een vruchtwaterpunctie krijgen, gezien de kans op afwijkingen bij de baby met de leeftijd toeneemt.

Vruchtwaterpunctie onderzoek

In het ziekenhuis wordt een kleine hoeveelheid – zo’n 10 tot 20 ml vruchtwater – afgenomen via de buik met behulp van een naald en een injectiespuit. Dat is een nauwkeurig werkje. De baby of placenta mag natuurlijk niet worden geraakt. Met behulp van een echo wordt eerst de ligging van de baby en de placenta bepaald en dan pas wordt de naald ingebracht. De punctie zelf duurt nog geen minuut. Het vruchtwater wordt opgestuurd naar het laboratorium, waar de cellen die voornamelijk van de huid van je baby op kweek worden gezet en onderzocht worden.

Je baby merk helemaal niets van de punctie en het afgenomen vruchtwater is binnen enkele uren weer opnieuw aangemaakt.

Het is belangrijk om je bloedgroep te kennen voor een vruchtwaterpunctie. Als jij rhesus negatief (-) bent, krijg je na het onderzoek een injectie om te voorkomen dat je antistoffen aanmaakt als je baby rhesus positief (+) is.

Plaatselijk verdoving
Voor een vruchtwaterpunctie kun je misschien wel een plaastelijke verdoving krijgen als daar om vraagt. Dan is het maar de vraag of zo’n verdoving ook echt zin heeft, want daarvoor krijg je ook een prik. Van die verdovingsprik voel je wellicht net zoveel als de prik van de punctie zelf. Daarom wordt er meestal niet gekozen voor verdoving.


Is een vruchwaterpunctie pijnlijk; ervaringen

Veel vrouwen maken zich niet alleen zorgen over de eventuele uitslag en het risico van de punctie, maar zijn van te voren ook zenuwachtig voor het onderzoek zelf. Het idee van de naald die door de buikwand heen moet om het vruchtwater op te zuigen veroorzaakt nogal eens wat stress.

Een vruchtwaterpunctie voel je natuurlijk wel, maar het is niet ontzettend pijnlijk. Als je de ervaringen leest, vinden de meeste zwangere vrouwen het draagelijk qua pijn en vinden het onderzoek uiteindelijk best meevallen, omdat het zo snel gaat. Er wordt nogal eens een vergelijking gemaakt met de vluchtige pijn van een bloedafname.

Het zijn trouwens de de dikste naalden die het meeste pijn veroorzaken. De naald die voor de vruchtwaterpunctie gebruik wordt is lang en vrij dun.

Na de punctie

Na de vruchtwaterpunctie is het verstandig om 24 uur te rusten en zeker 48 uur inspanningen te vermijden. Dus zeker geen zware dingen tillen, niet sporten en ook niet vrijen.

Net zoals de prikplek bij een bloedafname, kan de plaats waar de naald in je buik is gegaan een aantal dagen wat pijnlijk of gevoelig zijn. Een menstruatie-achtig of zeurend, zwaar gevoel in je onderbuik de twee dagen volgend op de punctie is niet ongewoon. Bloedverlies, vruchtwaterverlies, koorts of ernstige krampen in de buik zijn dringende reden om direct medische hulp te zoeken.

Resultaat

Hoe lang het duurt voordat je het resultaat krijgt van de vruchtwaterpunctie, hangt een beetje af van de reden van de test. Sommige onderzoeken vragen meer tijd dan anderen. Vraag zelf even aan de arts wanneer de uitslag ongeveer binnen is. De meeste resultaten zijn binnen de drie weken bekend.

Risico’s vruchtwaterpunctie

Een vruchtwaterpunctie is niet helemaal zonder risico’s. Er kan een miskraam ontstaan omdat de placenta werd geraakt door de naald. Of een infectie of weeën als gevolg van het onderzoek. Dat risico wordt geschat op 0,5% (1 op 200). Die kans is dus niet groot. En waarschijnlijk nog minder als je de instructies wat betreft de verplichte rust na de vruchtwaterpunctie goed opvolgt.


You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *